Print
Rruga e vjetër e kombitSAPIENS 1 : LINDJA E NJERËZIMIT

Sapiens
View Full-Size Image


Sapiens

Price per Unit (piece): L2 000.00

Ask a question about this product

Shkroi: Yaval Noah Harari

Përktheu: Alona Ormeni

Faqe: 440

Çmimi: 2000 lekë

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.